EKOM GROUP yönetim ilkelerinden biri; bünyesine çalışkan, yetenekli ve başarılı kişileri toplamak, şirket gelişimine paralel kişisel gelişimlerine yardımcı olmaktır.
Yönetim olarak, çalışanlar arasında adaleti sağlayıp her zaman katma değer yaratanın üst kademelere ulaşma yollarını açık tutmak ve uzun yıllar birlikte çalışmak prensibimizdir. Çalışanlarımızın EkomGroup’ta çalışma süresi Türkiye ortalamasının çok üstündedir.
Kurumumuzun değerlerini, çalışanlarımızın “ortak değerleri” olarak kabul ederiz. O ortak değerleri, alacağımız her aksiyonda daima göz önünde bulundurur ve yaşatırız.
  • Yapacağımız tüm yeni uygulamalar için en önemli yol gösterici, çalışanlarımızın eleştirileri, görüş ve önerileridir.
  • Tüm çalışanlarımızın bireysel gelişimi ve kariyer hedeflerine katkı sağlayacak uygun ortamı oluştururuz.
  • Şeffaflık ve güven esasına göre çalışmayı, çalışanlarımıza karşı bir sorumluluk olarak görürüz.
  • Çalışanlarımızın hayatını kolaylaştıracak, konforunu sağlayacak ve iş verimliliğini artıracak tüm sistem ve araçları geliştiririz.
  • Her çalışan ve organizasyondaki her iş, eşit olarak değerlidir. Adalet ilkesini her koşulda çalışanlarımıza hissettiririz.